TV-bonanza

Var och babblade snabbt och mycket om tv-serier – passerade, aktuella och framtida – hos Linnéa och Sara på PP3 idag. Om man prompt vill kan man lyssna (och se en bild på höstens första mösshår) på det här.

Om man föredrar ren sifferinformation kan man istället läsa den här Varietyartikeln om hur mycket de amerikanska tv-kanalerna tjänar på sina respektive serier.

Hej!

Donut samlar ihop internet. Oftast handlar det om saker man tittar på eller personer, grejer och idéer som sprakar. Tips, tankar och tack går att skicka till donut @ donut.se.

Följ mig på Twitter